Spørsmål og svar

Om LPG

Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema så kan vi hjelpe deg

 

LPG står for «Liquefied Petroleum Gas», og er en blanding av Propan og Butan. Det er flere faktorer som spiller inn på hvilket blandingsforhold propan/butan man velger. Propan og Butan som hovedkomponenter balanseres for å tilpasses klima, og vi som bor i kaldere strøk trenger en gass som har minst butan innblandet for at gassen også skal «fungere» i meget lave temperaturer. Ved våre fyllestasjoner/utsalg (og Nord-Europa generelt) er LPG ensbetydende med minimum 95% Propan som krav. Typiske verdier er likevel rundt 98% innhold av Propan. Resterende innhold er gjerne litt butan, etan, luktstoffer, og små mengder reststoffer fra raffineringsprosessen.

Vi kan altså si at i Norge er LPG det samme som ren propan, og den anses som den reneste i verden!


Om du får et slikt bilde når du bruker webappen vår så er det på grunn av at det ble foretatt noen endringer i vår konfigurasjon.  Om du har et ikon på startskjermen din som heter «LPG Gruppen», så sletter du dette ikonet.  Deretter åpner du webleseren din(Safari, Chrome, Internet etc) og skriver følgende i adresselinjen:https://app.lpggruppen.no.

Deretter velger du fra menyen i internettleseren «Legg til på startskjerm» eller lignende.  Da skal det fungere

Flaskegass

Gasstrykk endrer seg med omgivelsestemperaturen. Hvis temperaturen stiger, vil trykket i flasken også stige. Eksempelvis vil en omgivelsestemperatur på 20°C utgjøre et trykk på ca 8 Bar i flasken, mens -10°C vil resultere i et trykk på ca 3 Bar.

Her er en graf som viser hvordan Propanens trykk påvirkes av temperaturen.

Trykket inne i propanflasken er mye større enn driftstrykket på apparatene som bruker gassen. Regulatoren reduserer trykket som slippes ut av flasken til korrekt trykk. 30 mbar (0,03 Bar) er normalt driftstrykk på husholdningsapparater.

Ta den med til en av våre LPG Stasjoner. Alle forhandlere er forpliktet til å ta inn utgåtte flasker eller flasker du vil kvitte deg med.

I følge lovverket kan man oppbevare 55 liter propan i en boenhet under normale forhold. Dette tilsvarer to stk 10- eller 11 Kg flasker. Sett derimot aldri gassbeholdere på loft eller i kjeller! Man kan også f.eks merke døren eller garasjen med et skilt/klistremerke som forteller brannmannskap at det oppbevares propan.

Hvis du har en komposittflaske, kan du se væskenivået i flasken. Stålflasker må veies for å finne ut dette. Alle flasker er merket med egenvekten til flasken (Taravekt). En full 10Kg-flaske vil veie summen av egenvekten og innholdet, mens flasken vil kun veie sin egenvekt når den er tom.

Eksempel:
flasken veier 12Kg på baderomsvekten, mens taravekten er 7,0. Dette symboliserer at det er 5Kg igjen på flasken (12-7=5)

En kilo gass gir 12,9 kW effekt. Et apparat som bruker 4kW vil derfor bruke litt over 3 timer på å forbrenne en kilo gass. (12,9 / 4 = 3,225 t) En 11 Kg propanflaske vil dermed vare 35,5 timer på full effekt.

Som hovedsak er det innholdet i flaskene som er hovedproduktet, propanen. Det kan derimot ha betydning hvilken flaske du har og hvordan du bruker den. En forskjell mellom stål og de andre to er vekten på selve flasken. Stålflasker kan veie over dobbelt så mye som lettstål- og komposittflasker. Videre er det en fysisk forskjell dersom du har stort uttak av gass eller bruker flaskene i kalde omgivelser. Prinsippet er slik at ved forbruk går gassen over fra væskefase til gassfase, og vi sier den koker av, som krever energi (varme).

Til dette tar vil egenvarmen i gassen bli brukt og siden må den hente varme fra omgivelsene. Varmen hentes bare i den delen av flaska som har væske og når det er lite igjen i flaska eller det er lite varme å  hente fra omgivelsene (f.eks på vinteren), går trykket ned og stopper avkokingen selv om det er gass igjen i flaska. Stål og lettstål er bedre enn kompositt i slike tilfeller, da kompositt har litt godstykkelse som isolerer mot varmeopptaket som er nødvendig for å få gass ut av flaska. Hvis prosessen gjør at temperaturen går ned mot –42 grader C, eller at temperaturen der flaska står er så lav vil det ikke komme gass ut fra flaska da det er kokepunktet for propan.

Gassverdenen har ikke klart å bli enige om en standard ventil på gassflaskene og det har utviklet seg forskjellig fra land til land. I Norge har vi i hovedsak to typer: POL-ventil som tradisjonelt er blitt brukt til industriutstyr, og  Jumboventil som vanligvis brukes til husholdningsutstyr. Det har i stor grad vært hvilket utstyr du bruker som har styrt hvilken flaskeventil man må ha. Det er slik at flasketrykket må reguleres ned til et mye lavere trykk som utstyret bruker og det har tidligere vært et større utvalg på slike regulatorer for industriventiler, da man opererer med forskjellig trykk på ulike typer utstyr.

Husholdningsutstyr bruker vanligvis 30 millibars trykk her i Norge og det finnes regulatorer på 30 mbar for begge typer ventiler. Noen synes industriflasken tar mindre plass enn den andre, spesielt i høyden, og da bruker de eller har skiftet til industri- fra husholdningsflaske. Slanger og regulatorer bør skiftes med jevne mellomrom og da går det også an å skifte type flaske samtidig.

Alle våre stasjoner som er listet opp i vår stasjonsoversikt kan fylle dine Tyske, Svenske, Danske,Spanske og Sveitsiske flasker.  Om det er en spesiell type ventil på din flaske så kan du kontakte oss via vårt kontaktskjema

Fylling av flasker

Nei. Fylling av propanflasker må gjøres på spesielle fyllemaskiner som kontrollveier flasken under fylling. Dette er for at flaskens innhold ikke skal overstige maksgrensen på 85%. Det er også kun sertifiserte operatører som kan og har lov til å utføre dette.

Ja, men bare dersom visse kriterier møtes. Denne flasken er teknisk sett en propantank, så den kan fylles på samme måte som tanken på en bil som kjører på gass. Men ifølge lovverket skal alle propantanker som fylles være installert, sikret og være montert i et system som involverer inntak og uttak av tanken. Dvs at selvfyllingsflasken skal være stroppet eller skrudd fast i et egnet rom i f.eks en bobil hvor den er koblet til anlegget i bilen. Man kan med andre ord ikke komme bærende på en slik flaske og fylle den selv.

Ja, vi fyller de fleste flasker som er i bruk i Europa(Tyske, Svenske, Danske, Spanske og Sveitsiske flasker).  Om det er en spesiell type ventil på din flaske så kan du kontakte oss via vårt kontaktskjema.  Unntaket er flasker som kun er beregnet for bruk sammen med butan.  Det skal tydelig fremgå på flaskens merking at det kan fylles propan på den.  En annen viktig ting er at flasken ikke er for gammel, altså mindre enn 10 år.  Det kan i noen tilfeller fylles flasker som er inntil 15 år gamle, men da skal det tydelig fremgå at flasken er godkjent for dette.  Om du ønsker å få verifisert at en stasjon kan fylle din flaske kan du kontakte den aktuelle stasjon direkte her

Fylle autogass

Hvis terminalen var tom for papir eller av annen grunn ikke leverte kvittering, kan du bare sende en epost til betaling@lpgnorge.no med informasjon om hvilken stasjon det gjelder, tidspunkt og beløp, så kan vi sende den på epost.  Vi anbefaler at du bruker våre webapp. Der kan du få kvitteringer digitalt etter endt fylling.  Les mer om app her.

Våre fyllestasjoner bruker den italienske standarden for tilkobling til bil. Hvis du har en annen kobling på din bil, trenger du et adapter som du kan kjøpe på en av våre stasjoner.

Å kjøre på gass

Oljen heter for eksempel Flash Lube: Valve Saver Fluid og kan kjøpes hos våre forhandlere.

Da må du nok avtale visning av bilen på en av Statens Vegvesens trafikkstasjoner.

Ta en titt på disse linkene:

http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Ombygging/Ombygging+til+gassdrift

Gassfylling i Utland

Ja, våre forhandlere har eller kan skaffe forskjellige adapter til bruk i forskjellige land.

Man kan enten bytte flasker eller fylle de. Det kan være uberegnelig hvile typer flaskeventiler som finnes i de ulike land, og om man finner en stasjon for fylling av flasker. Derfor er det mange som foretrekker å montere fastmonterte flasker / tanker for fylling fra autogass-anlegg (med evt. adapter). Våre forhandlere har eller kan skaffe slike spesielle flasker som kan fylles på stasjoner. Til forskjell fra vanlige flasker er de kraftigere og har fylle-stopp slik at selvfylling er tillatt. I en slik pakke inngår det to flasker, egen fylleventil og de mest brukte adapter for Europa.

Jo lengre syd du kommer, dess mer butan bruker de i gassen, og enkelte plasser brukes det bare butan i gassflaskene. Butan brenner på samme måte og kan fylles på samme typer flasker som propan, men har noen andre egenskaper. Kokepunktet for butan ligger på rundt 0 – null – grader C, og gjør den derfor ubrukbar ute om vinteren. En annen egenskap er at butan er noe kraftigere enn propan og gir mer varme. Noen har vært borti at gassutstyret de har i campingvogn eller bobil ikke er beregnet for butan og dyser m.m. kan gå i stykker. Det kan derfor være klokt å undersøke dette med forhandleren hvor du har kjøpt utstyret.

Produkter

Våre produkter selges via våre lokale forhandlere rundt om i landet. Ta kontakt med din nærmeste forhandler for å få en pris på det du måtte ønske. Kontaktinfo til alle stasjonene våre finner du under vår stasjonsoversikt

Bedriftskunder som ønsker å kjøpe propanflasker og annet utstyr kan kontakte vårt Flowtech AS, som er en del av LPG Gruppen

Er det noe mer du lurer på?

Ta kontakt med oss, så svarer vi deg så fort som mulig.