Sikker bruk av propan

Nødvendig service

Det er ikke forbundet med risiko å bruke propan til oppvarming, matlaging eller i industriprosesser om man følger regler for bruk av propanutstyr og sørger for at utstyret får nødvendig kontroll og service som anbefalt av leverandører og myndigheter. Det er ikke anbefalt å la seg friste av billig og ikke godkjent utstyr. Det er anbefalt at propanutstyr kontrolleres minst en gang pr år.

Sjekk utstyret

1) Har man propanutstyr montert i bobil eller campingvogn som er jevnlig ute på tur, bør man i alle fall sjekke utstyret for lekkasjer. Bobilen og campingvogna blir utsatt for mye vibrasjoner på veien, og påkjenning på utstyret vil naturlig nok være større enn om dette var fastmontert utstyr i et lokale.

2) Den enkle måten å sjekke utstyr for lekkasje, er å bruke såpevann rundt slanger og koblinger. Ved en lekkasje vil det begynne å boble. Finner man en lekkasje så stenger man krana på gassflaska, eller tar av regulatoren som sitter på flaska.

3) Propanslangen kan man sjekke ved å bøye den å se om man kan se sprekker i slangen. Noen ganger kan det være regulatoren som sitter på slangen som lekker. Fjern da flasken ut under åpen himmel.

Ikke skru selv

Noen kan bli fristet til å begynne å reparere på faste opplegg der det er gassrør og faste propaninstallasjoner som bluss, kjøleskap, varmere for luft og væske osv.  Dette skal overlates til personell som har godkjenning for å gjøre slikt arbeid.

Det er også viktig å være klar over at propanflasker skal oppbevares og transporteres stående. Propan skal ikke oppbevares i et rom der det sover mennesker. Propan er tyngre enn luft så den må ikke oppbevares/lagres i kjellere, på loft eller rom under bakkenivå.

Propanflasker skal oppbevares og transporteres stående. Legger man flasken ned så stenger man sikkerhetsventilen i ventilen som er beregnet på propan i gass fase. Flasken skal også transporteres fastspent slik at den ikke kan velte eller bli utsatt for annen mekanisk påvirkning som kan skade flasken.