Om LPG Norge

LPG Norge ble etablert i 2004 og selskapet har siden åpnet til sammen 80 LPG-stasjoner over hele landet i løpet av de siste tiårene. Per i dag har kjeden vår 45 stasjoner i kontinuerlig drift. 

Innføringen av veibruksavgift på propan til drift av biler resulterte i at noen stasjoner måtte stenge, men antallet stasjoner er i 2022 i rask vekst igjen. Stasjonene våre selger i dag nok propan til å fylle nær 500.000 propanflasker i året. 

Vi har hatt en betydelig økning på salg av propantanker i bulk til husholdninger, næringsvirksomheter og landbruket. Vi er opptatt av miljøet som omgir oss, og vil være med på å skape teknologien som gjør det mulig for oss å tilby effektivt og biologisk baserte brennstoff i fremtiden. 

LPG Norge skiftet i 2021 navn til LPG Gruppen og er nå i ferd med å etablere seg i Sverige.

Etterspørsel etter LPG og gassutsyr er økende

LPG Norge og FloGas trenger derfor flere forhandlere over hele landet.

LPG Norge er distributør av LPG/propan og tilhørende kundeprodukter og utstyr i en kjede/detaljistmodell, basert på lokal fylling på LPG-stasjoner, som leverer gassen direkte til kunde eller via Satellitter (underforhandlere og flaskeautomater). Vi har iløpet av 10 år utviklet forretningsmodellen fra bunnen av, og er ledende på flaske- og autogass i Norge.

LPG-virksomhet kan gi et godt bidrag for mange eksisterende bransjer,- bensinstasjoner, dagligvarer, verksteder, camping/caravan-forhandlere, rørleggere, hagesentere og annen detaljhandel. Mange av våre forhandlere er gründere som har LPG som hovedvirksomhet.

LPG-forhandlerne har i dag ca 150 ansatte og en omsetning på ca Kr 200 millioner årlig.