Miljø

Miljøfordeler ved bruk av propan

Propan reduserer CO₂-utslippene med minst 14 % i forhold til andre fossile brensler.

På lik linje med fossile brensler, gir forbrenning av propan utslipp av CO2. Men fordi man kan utnytte propan med utstyr som gir svært høy virkningsgrad, er det energieffektivt og gir dermed relativt sett lavere CO₂-utslipp.

Propan som energikilde i Norge

Propan har definitivt fått et oppsving som energikilde i Norge. Lavere pris, komfort, sikker drift og propanens egenskaper som en miljøvennlig energikilde er momenter som vil gi den økt betydning i tiden framover. Mange forbrukere har etter hvert fått øynene opp for mange av fordelene med bruk av propan, og ikke minst myndighetenes krav til renere luft og mindre utslipp.

Propan fremstilles både gjennom å separere den ut av rik-gass i produksjon av naturgass, og i raffineringsprosesser fra råolje. Propan er også kjent som LPG (Liquified Petroleum Gas), som er en internasjonal samlebetegnelse for hydrokarbonene propan og butan i væskeform.

Vesentlig lavere utslipp

Sammenlignet med olje, kull og enkelte typer biobrensel er utslippet av andre partikler som tungmetaller og støv vesentlig lavere fra LPG. Dette har positiv effekt, spesielt på lokalmiljøet og personer med luftveisproblemer.

Ved siden av redusert utslipp av CO₂, får man også vesentlige miljøgevinster:

  • NOX utslipp reduseres med 30-60%
  • SO₂ reduseres med 100%
  • Partikler reduseres også med 100%