LPG Appen

Raskt og enkelt

Som et fossilt brensel påvirkes også prisen på propan av CO2 avgiften. For de som bruker propan som drivstoff på kjøretøy, tilkommer også en veibruksavgift i tillegg til CO2 avgiften.

For alle de som fyller sine selvfyllerflasker og tanker i sine bobiler og campingvogner, så må de også betale veibruksavgiften, da all propan som fylles på selvfyller stasjoner har denne avgiften. Med LPG Gruppens APP vil man gjennom å registrere sitt bankkort slippe denne avgiften på fylling av propan der det ikke skal brukes som drivstoff til kjøretøy.

Bruk av denne funksjonen i Appen gir også myndighetene sporbarhet på at ordningen ikke misbrukes, helt på linje med avgiftsfri Diesel. Som har en tilsatt farge som kan avsløre misbruk.

 

Skal du ikke betale veibruksavgift?

Avgiften utgjør i dag 2,36 kroner per liter.

Dersom du IKKE skal bruke LPG/Propan til drift av motorvogn skal du ikke betale denne avgiften. Med bakgrunn i retningslinjer fra skattedirektoratet har LPG Gruppen derfor utviklet en webApp som fjerner avgiften når du fyller på stasjoner som er medlem av LPG gruppen. Stasjoner med denne infoplakaten er aktivert i webAppen.

For å ta i bruk appen åpner du kamera på din smarttelefon, scanner QR-koden og registrer deg. Klarer du ikke å skanne QR-koden kan du også åpne nettleseren på din telefon og navigere til http://app.lpggruppen.no