LPG Appen

Raskt og enkelt

Som et fossilt brensel påvirkes også prisen på propan av CO2 avgiften. For de som bruker propan som drivstoff på kjøretøy, tilkommer også en vegbruksavgift i tillegg til CO2 avgiften.

Alle som fyller sine selvfyllerflasker og tanker i bobiler og campingvogner, må  også i utgangspunktet betale vegbruksavgiften, siden all propan som kan fylles via stasjonens autogas dispensere har denne avgiften medregnet i prisen. Med LPG Gruppens APP vil man gjennom å registrere seg få muligheten til å slippe å betale denne avgiften på fylling av propan som ikke skal brukes som drivstoff til fremdrift av kjøretøy.

Bruk av denne funksjonen i Appen gir også myndighetene sporbarhet på at ordningen ikke misbrukes, helt på linje med avgiftsfri Diesel. Som har en tilsatt farge som kan avsløre misbruk.

Slik fungerer den:

1.Man registrerer seg på https://app.lpggruppen.no og får tilsendt en pinkode

2.Når man ankommer stasjonen man skal benytte åpner man Webappen og sørger for at man er innlogget.  Man lar webappen enten finne din posisjon selv eller så velger man stasjonen i listen.

3.Velg om du skal fylle propan med eller uten vegbruksavgift.

4.Når webapp sier ifra at autogass dispenser er kontaktet og du kan starte fylling skal du sette inn kortet ditt i bankterminalen og slå din kode.  

Viktig: Om det ikke står «sett inn kortet» i display er det noe galt og om du allikevel setter inn kortet vil du fylle propan inklusiv vegbruksavgift uansett.  Om dette skjer kan vi dessverre ikke gjøre noe med dette i etterkant.  Da må du selv søke skatteetaten om fritak og refusjon av avgiften.

Ett alternativ til å bruke webapp er å spørre betjening på stasjonen i åpningstiden om å åpne dispenser for avgiftsfri fylling.  Du betaler da inne i salgslokalet til stasjonen etter endt tanking.

5.Start tanking på vanlig måte.  Når du er ferdig vil avgiften trekkes fra når kortet ditt belastes(Literspris på display vil derfor ikke endres).

6.Kvittering blir sendt på epost samt kan aksesseres i webappen.

 

Skal du ikke betale veibruksavgift?

Avgiften utgjør for 2024 2,44 kr/liter inkl mva.

Dersom du IKKE skal bruke LPG/Propan til drift av motorvogn skal du ikke betale denne avgiften. Med bakgrunn i retningslinjer fra skattedirektoratet har LPG Gruppen derfor utviklet en webApp som fjerner avgiften når du fyller på stasjoner som er medlem av LPG gruppen. Stasjoner med denne infoplakaten er aktivert i webAppen.

For å ta i bruk appen åpner du kamera på din smarttelefon, scanner QR-koden og registrer deg. Klarer du ikke å skanne QR-koden kan du også åpne nettleseren på din telefon og navigere til http://app.lpggruppen.no