Bli forhandler

Har du egnet tomt?

En forutsetning for å etablere en fyllestasjon for propan er at man har en egnet tomt. Ofte er våre forhandlere etablert i små, lokale industriområder med andre småbedrifter, mens noen få er etablert langs veier med høy trafikk der man gjerne finner bensinstasjoner og energistasjoner. Ta kontakt dersom du mener du har en egnet tomt, så finner vi ut om et slikt prosjekt er noe man kan gå videre med. Faktorer som ofte spiller inn på om tomta er egnet er:

  • Er det åpning for dette i de lokale reguleringsplaner i kommunen? Det lønner seg å høre med kommunen om dette før man bruker mye tid på planlegging.
  • Er av- og påkjøring lett tilgjengelig slik at leveranser av propan til tanken er mulig for et vogntog eller semitrailer?
  • Er avstand til for eksempel veier og omkringliggende bygninger innenfor kravet til sikkerhetsavstander?

Leie før eie

Å etablere en propanstasjon vil til vanlig være et økonomisk løft. Noen ganger kan en leie før eie-løsning være et alternativ for å redusere behovet for egenkapital ved en oppstart. Dette er noe LPG Gruppen kan tilby hvis noen kriterier møtes, da en leiekontrakt kan være den gunstigste måten å få til en etablering. Mange kan bli usikre når man skal ta tak i nye utfordringer, og da kan et slikt tiltak være aktuelt.

Automatpark

Salg av propan fra automater som er strategisk plassert er blitt mer og mer vanlig. Ofte er propanstasjonen bare «kroppen i en blekksprut», der automater og propanskap er fangarmer som betjenes fra stasjonen. LPG Gruppen har en automatpark der forhandlere kan leie automater for å teste ut om dette kan gi plussforretning for stasjonen. En automat er også en investering, og det kan være en fin måte å få sjekket markedet på før man kjøper automaten. Noen har også en eller flere propanskap ute hos underforhandlere.