Bli forhandler

LPG Norge er distributør av LPG/propan og tilhørende kundeprodukter og utstyr i en kjede/detaljistmodell, basert på lokal fylling på LPG-stasjoner, som leverer gassen direkte til kunde eller via Satellitter (underforhandlere og flaskeautomater). Vi har iløpet av 10 år utviklet forretningsmodellen fra bunnen av, og er ledende på flaske- og autogass i Norge.

LPG Gruppens produkter og tjenester

Sikkerhetsdokumentasjon i henhold til regelverk (TQS)

Denne dokumentasjonen er spesifikk for den enkelte stasjonen, og finnes på egen pålogging med brukernavn og passord.

Leveranseavtaler gasser

LPG Norge har for tiden en leveranseavtale på propan fra Flogas. I enkelte saker hender det at forhandlere har en annen leverandør en Flogas om de geografiske forholdene tilsier at dette gir en bedre miljømessig løsning (kortere transport).

Lagerføring av spesielle gasser som Co2 og sveisegasser

Noen av våre forhandlere selger også sveisegasser og CO2 til næringslivet. Disse gassene lagerføres på LPG Gruppen sitt lager på Bjørkelangen i Aurskog Høland kommune. Vi håper at dette også kan lagerføres på de fjernlager vi planlegger for.

Flaskelager

LPG Gruppen lagerfører et stort spekter av flasker i alle størrelser. Dette bestilles av forhandlerne på vår interne nettbutikk. Alle forhandlere har til enhver tid beste priser på flasker uavhengig av hvor mye man kjøper. Kunder som ikke er kjedemedlemmer betaler vesentlig mer for flasker. Når vi får på plass våre fjernlager vil også transportprisen ved kjøp av flasker reduseres vesentlig.

Årskontroll

Alle propananlegg skal ha årskontroll samt en lovpålagt tredjepartskontroll hvert femte år. Vår søsterbedrift ADK kontroll er akkreditert til å utføre disse tredjepartskontrollene, og LPG Gruppen har egne serviceteknikere som kan utføre årskontroll-service på anleggene. Der det er formålstjenlig har LPG Gruppen samarbeidspartnere som utfører service og årskontroll.

Serviceavtale

LPG Gruppen tilbyr også en serviceavtale som sørger for at lovpålagte årskontroller blir gjennomført. Serviceavtalen kan belastes månedlig slik at kostanden for denne fordeles over året.

Revisjon av flasker

En propanflaske har en godkjenning til bruk på 10 år. Etter dette må den inn til revisjon for å bli godkjent til 10 nye år. LPG Gruppen har tilgang til eget revisjonsanlegg på Bjørkelangen der forhandlerne kan sende brukte, utgåtte flasker til revisjon. Dette er ombruk som på alle måter er i tiden.

Konsulentbistand

Fra tid til annen er det forhandlere som trenger bistand til for eksempel forhandlinger med store kunder eller til tomteeiere. Noen ganger trengs det også bistand av advokater. Salg og forhandlinger rundt dette står vi for selv, og vi har tilgang på advokater som kan bransjen og som kan bistå der det er nødvendig. Det kan for eksempel være ved utforming av større kontrakter som kan inneholde en viss risiko.

Risiko og sårbarhetsanalyser ROS

I alle næringer med et visst risikopotensiale bør det gjennomføre en ROS analyse. Dette er viktig både for den forhandleren det gjelder, for omgivelsene som naboer og for myndighetene. LPG Gruppen tilbyr hjelp på dette området.

Kurs i regelverk

Drift av en LPG-stasjon er forholdsvis enkel, men regelverket rundt driften av en slik installasjon er ganske omfattende og også i stadig endring. Myndighetene er alltid opptatt av at vårt nasjonale regelverk er i harmoni med omverdenen, og det er derfor viktig at man holder seg oppdatert på dette. En gang pr år har LPG Norge kjeden en samling der dag én er kurs og gjennomgang av regelverket og dag to er mer markedsorientert der man ser på nye muligheter og ikke minst får snakket med andre forhandlere og utveksle erfaringer med disse. Ofte fører dette til at man får med noen ideer hjem slik at man kan utvikle forretningen man driver.

Sertifisering

LPG Gruppen besluttet i 2019 at alle våre forhandlere skal være sertifiserte. I dette ligger det at stasjonen alltid skal være i henhold til gjeldende regler, og at utførende personell alltid har nødvendig opplæring på drift av stasjonen. Dette innebærer også at man skal ha kunnskap om den daglige egenkontrollen og hvordan den gjennomføres og dokumenters.

Kontroll av gass i fritidskjøretøyer

Fritidskjøretøyer som bobiler og campingvogner har som regel et propananlegg som skal ha service en gang pr år. Noen av LPG Gruppens forhandlere kan tilby dette. Ta kontakt med din nærmeste forhandler i LPG Gruppen for et tilbud på dette.

Markedsføringsartikler

LPG Gruppen har en avtale med Blatt AS som fører et meget stort utvalg av artikler som kan brukes både til kunder og til egne ansatte. Man bestemmer selv hvilken logo man måtte ønske å ha på artiklene, men det finnes allerede en del artikler med LPG Gruppens logo.

Delebutikk

Gjennom året selger våre forhandlere mange deler og propanrelaterte produkter. Det meste av nødvendige reservedeler lagerføres på LPG Gruppen sitt lager på Bjørkelangen. På mange av de propanrelaterte produktene som ovner, griller, propanbrennere, terrassevarmere osv. har kjeden en avtale med Flowtech som leverandør.

Destruksjon av ikke reviderbare flasker

Det finnes en del flasker som ikke kan revideres. Det gjelder noen av de tidligste årgangene med komposittflasker og flasker som enten er ødelagt eller har innvendige skader som gjør de uegnet til formålet. Anlegget på Bjørkelangen har en linje for destruksjon av slike flasker.

Kampanjemateriell

Noen ganger ønsker en forhandler å ha lokale kampanjer eller man deltar på lokale messer eller liknende. Kjedekontoret kan være behjelpelig med utforming av slikt materiell, men det er den enkelte forhandler som betaler for lokale aktiviteter.

Kjede-bekledning

Der det er praktisk gjennomførbart skal en operatør av en LPG-stasjon ha kjedebekledning. Noen ganger går ikke dette da forhandleren har annen hovedaktivitet som innebærer bekledning derfra. Det er likevel viktig at man ved operasjon av en stasjon har tøy som er antistatisk. Dette syndes det mye med, men skal LPG Gruppen bli oppfattet som den mest seriøse aktøren i markedet så bør dette følges opp.

Annonsering

Kjedekontoret bruker en del midler for å annonsere der vi har nasjonale aktiviteter som foregår. Lokal annonsering styres av den enkelte. LPG Gruppen har noen standard annonser som kan brukes, og noen velger også å bruke lokalradio som en kilde til annonsering.

Mediapåvirkning

LPG Gruppen sentralt bruker tid på å informere politikere og andre viktige aktører om hva vi driver med. Vi bruker også både tid og penger på å få frem redaksjonelt stoff i medier som er viktig for oss.

Prosjektering

Noen ganger ønsker kjedemedlemmer å drifte mer enn en stasjon, da har kjeden gjennom ADK kontroll ansatte som kan sørge for prosjektering av en ny stasjon, samt være behjelpelig med søknadsprosessen mot relevante myndigheter.

Levere nye og brukte stasjoner

LPG Gruppen forhandler også nye og brukte stasjoner for de som måtte ønske å etablere seg for første gang, eller kanskje kjøpe flere stasjoner.

Advokatbistand

Som tidligere nevnt har LPG Gruppen tilgang på advokater som kan bransjen, noe som er en stor fordel om det skulle bli behov for slik bistand.

Forhandle transportpriser

Kjedekontoret kan ved behov hjelpe forhandlere med å finne de beste og billigste transportalternativene da kjeden har en stor portefølje med transportører vi bruker. Dette gjelder også transport over landegrenser.

Vår visjon

LPG Gruppen skal være en kvalitetsbevisst, landsdekkende faghandelkjede, der ombruk, gjenvinning og innovasjon mot et bærekraftig samfunn er målet.