Bli forhandler

LPG Norge er distributør av LPG/propan og tilhørende kundeprodukter og utstyr i en kjede/detaljistmodell, basert på lokal fylling på LPG-stasjoner, som leverer gassen direkte til kunde eller via «satellitter» (underforhandlere og flaskeautomater). Vi har siden 2004  utviklet forretningsmodellen fra bunnen av, og er ledende på flaske- og autogass i Norge.

LPG Gruppens produkter og tjenester

Sikkerhetsdokumentasjon i henhold til regelverk (TQS)

Denne dokumentasjonen er spesifikk for den enkelte stasjonen, og finnes på egen portal som våre forhandlere har tilgang til.

Leveranseavtaler gasser

LPG gruppen har til enhver tid leveranseavtaler som sikrer våre forhandlere konkurransedyktige priser og leveranser av propan.

CO2 (Kullsyre)

Noen av våre forhandlere selger også CO2, eller også kjent som kullsyre til næringslivet. 

Propan flasker

LPG Gruppen lagerfører et stort spekter av flasker i alle størrelser. Dette bestilles av forhandlerne gjennom Flowtech AS som er en del av LPG Gruppen. Alle forhandlere i LPG gruppen har til enhver tid konkurransedyktige priser på flasker.

Årskontroll

Alle gassanlegg skal ha årskontroll samt en lovpålagt tredjepartskontroll. Vår søsterbedrift ADK kontroll er akkreditert til å utføre uavhengig kontroll. Via LPG Norge AS kan LPG Gruppen tilby serviceteknikere som kan utføre årskontroll /service på anleggene. 

Serviceavtale

LPG Gruppen tilbyr også en serviceavtale som sørger for at lovpålagte årskontroller blir gjennomført. Serviceavtalen kan belastes månedlig slik at kostanden for denne fordeles over året.

Revisjon av flasker

En propanflaske har en godkjenning til bruk på 10 år. Etter dette må den inn til revisjon for å bli godkjent til 10 nye år. LPG Gruppen har tilgang til eget revisjonsanlegg på Bjørkelangen der forhandlerne kan sende brukte, utgåtte flasker til revisjon. Dette er ombruk som på alle måter er i tiden.

Konsulentbistand

Fra tid til annen er det forhandlere som trenger bistand til for eksempel forhandlinger med store kunder eller med tomteeiere. Det kan for eksempel være ved utforming av større kontrakter som kan inneholde en viss risiko.  I slike tilfeller er det trygt for forhandlere å kunne støtte seg på oss.

Risiko og sårbarhetsanalyser ROS

I alle næringer med et visst risikopotensiale bør det gjennomføre en ROS analyse. Dette er viktig både for den forhandleren det gjelder, for omgivelsene som naboer og for myndighetene. LPG Gruppen tilbyr bistand på dette området.

Operatørkurs

Drift av en LPG-stasjon er forholdsvis enkel, men regelverket rundt driften av en slik installasjon er ganske omfattende og også i stadig endring. Myndighetene er alltid opptatt av at vårt nasjonale regelverk er i harmoni med omverdenen, og det er derfor viktig at man holder seg oppdatert på dette. Operatør kurs for LPG stasjoner gjennomføres enten på nett eller ved vår årlige samling for kjedens forhandlere.

Kontroll av gass i fritidskjøretøyer

Fritidskjøretøyer som bobiler og campingvogner har som regel et propananlegg som skal ha service en gang pr år. Noen av LPG Gruppens forhandlere kan tilby dette. Ta kontakt med din nærmeste forhandler i LPG Gruppen for et tilbud på dette.

Markedsføringsartikler

LPG Gruppen har en avtale med ledende aktører som har  et stort utvalg av artikler som kan brukes både til kunder og til egne ansatte. Man bestemmer selv hvilken logo man måtte ønske å ha på artiklene, men det finnes allerede en del artikler med LPG Gruppens logo.

Gassrelaterte produkter

Gjennom året selger våre forhandlere mye  gassrelatert utstyr via  Flowtech AS.  Eksempler på dette kan være  ovner, griller, propanbrennere av forskjelllige typer og terrassevarmere

Destruksjon av ikke reviderbare flasker

Det finnes en del flasker som ikke kan revideres. Det gjelder noen av de tidligste årgangene med komposittflasker og flasker som enten er ødelagt eller har innvendige skader som gjør de uegnet til formålet. Anlegget vårt på Bjørkelangen har en linje for destruksjon av slike flasker.

Kampanjemateriell

Noen ganger ønsker en forhandler å ha lokale kampanjer eller man deltar på lokale messer eller liknende. Kjedekontoret kan være behjelpelig med utforming av slikt materiell, men det er den enkelte forhandler som betaler for lokale aktiviteter.

Bekledning

LPG Gruppen leverer gjennom sine samarbeidspartnere bekledning til våre forhandlere.

Annonsering

Kjedekontoret bruker en del midler for å annonsere der vi har nasjonale aktiviteter som foregår. Lokal annonsering styres av den enkelte. LPG Gruppen har noen standard annonser som kan brukes, og noen velger også å bruke lokalradio som en kilde til annonsering.

Mediapåvirkning

LPG Gruppen sentralt bruker tid på å informere politikere og andre viktige aktører om hva vi driver med. Vi bruker også både tid og penger på å få frem redaksjonelt stoff i medier som er viktig for oss.

Prosjektering

Noen ganger ønsker kjedemedlemmer å drifte mer enn en stasjon, da har kjeden ansatte som kan sørge for prosjektering av en ny stasjon, samt være behjelpelig med søknadsprosessen mot relevante myndigheter.

Levere nye og brukte stasjoner

LPG Gruppen forhandler også nye og brukte stasjoner for de som måtte ønske å etablere seg for første gang, eller kanskje kjøpe flere stasjoner.

Advokatbistand

LPG Gruppen har  tilgang på advokater som kan bransjen, noe som er en stor fordel om det skulle bli behov for slik bistand.

Transportavtaler

LPG gruppen har transportavtaler med ledende aktører som forhandlere kan nyte godt av.

Vår visjon

LPG Gruppen skal være en kvalitetsbevisst, landsdekkende faghandelkjede, der ombruk, gjenvinning og innovasjon mot et bærekraftig samfunn er målet.