Velkommen til din portal for gass

Din naturlige leverandør av en av verdens reneste gasser

På kartet ovenfor ser du våre fyllestasjoner. Trykk på en stasjon for mer detaljer.

Våre produkter

LPG gruppens forhandlere fører forskjellige typer propanrelaterte produkter. Som eksempel kan nevnes propanovner, terrassevarmere, peisbord, tur-propanbrennere, griller, grill tilbehør, gassalarmer, slanger og regulatorer, med mere. Hos LPG gruppens fyllestasjoner kan du fylle gass til ditt utstyr når det passer deg.

Døgnet rundt

Mange av LPG Gruppens forhandlere har ved siden av dispenser for selvfylling av biler, tanker og selvfyllerflasker også automater der man kan bytte sin tomme propanflaske. Noen i gruppen har også underforhandlere som selger propan på flaske fra samarbeidspartnere i butikker fra mange bransjer. 
 
Slik får du som kunde nå propan der du bor og ferdes til vanlig, uavhengig av vanlige åpningstider – og du får den enkelt uten å måtte vente på noen: Betalingskort settes i terminalen, din tomme flaske settes inn i maskinen, din flasketype leses i maskinen, et kammer med fylt og lik flaske åpner seg automatisk og ditt kort belastes. 

LPG appen

For de som bruker propan som drivstoff på kjøretøy, tilkommer også en veibruksavgift i tillegg til CO2 avgiften. For alle de som fyller sine selvfyllerflasker og tanker i sine bobiler og campingvogner, så må de også betale veibruksavgiften, da all propan som fylles på selvfyller stasjoner har denne avgiften. Med LPG Gruppens APP vil man gjennom å registrere sitt bankkort slippe denne avgiften på fylling av propan der det ikke skal brukes som drivstoff til kjøretøy.

Vår visjon

LPG Gruppen skal være en kvalitetsbevisst, landsdekkende faghandelkjede, der ombruk, gjenvinning og innovasjon mot et bærekraftig samfunn er målet.